dimarts, 7 de setembre de 2010

Nosaltres Gascons beuem a galet i la nostra galeta no és cap galeta.


Vam interessar-nos a la significació original del mot indoeuropeu baran(d)a, cortal rodó, i això va menar-nos al mot castellà sel i a la manera de dir-lo en basc i en gascó. Vam intentar apropar el mot sel al mot llatí situla e al mot gal.loromànic, suposadament d'origen cèltic, sitellus (potser de *sitillos), i això va menar-nos al mot francès seau (antigament sel, de sitellus) que vol dir galleda. Vam apropar galleda (antigament galleta) als mots occitans galeta (galeta, coca) i galet (palet), l'origen dels quals remunta a un mot gal.lic "*gall(os)" que designava una mena de pedra, probablement rodona.
En gascó, que té molt pocs ètims d'origen cèltic que no vinguin del llatí, aquests mots occitans galet i galeta hi son desconeguts. El galet (palet) es diu arrebòt i la galeta occitana (galeta, coca) es diu coca. Per contra, tenim ben bé un mot galet i un altre mot galeta, però amb significacions completament diferents.

Segons el nostre diccionari gascó de referència (Simin Palai) un galet és

1-una gorja, un congost, un pas estret entre dues muntanyes.

2- el passadís d'una vall:
la vath qu'a un lèd galet (es diu d'una vall fosca o freda. Lèd = lleig).

3-una cavitat formada pel remolí de l'aigua.
la ploja que cad de galet= plou a bots i barrals.
Sudar a galet = suar la cansalada.

4- un tub, un canó, en particular una espècie de tub llarg que servia a bufar sobre un foc per activar-lo.

5- un embut, un coll (d'ampolla).
Lo galet de la botelha = el coll d'ampolla
Béver/béuer a galet (expressió adoptada en català: beure a galet).
Qu'a un bon galet = té una bona "davallada" (= menja o beu molt).

6- per extensió, i dit en to de broma, el coll (anatòmic).

7- el calze (d'una flor)
l'arrós au galet de la flor (arrós = ros, rosada).

8- de galet = fàcilment.

Ua galeta designa un raig d'aigua (d'una font, d'una deu) (que no una galeta ni una coca).


galetar: beure a galet


(eth/lo) galeton: setrill, canadella i per extensió fabricant de canadelles.(eth/lo) galèr (r final muda): canal estret, congost, pas estret.

(era/la) galèra:
1- carrer estret, carreró, canar.
(2- galera)

etc.

A l'origen, el mot galet designava probablement un congost, amb un torrent al fons o potser una cascada.

En català, aquest mot s'hi troba ben aïllat. Això és típic d'un manlleu, possiblement un gasconisme adoptat a partir de l'expressió béver/béuer a galet. L'arrel del mot galet, gal, que no té res a veure ni amb gala o agalla ni amb gall, deu ser força antiga, potser aparentada a gar- (la de gargamella, garganta). En tot cas, ve associada amb l'idea de congost, d'embut per on s'escola un liquid, de coll (embut anatòmic). La retrobem dins el verb gascó galar: empassar-se i com a element de composició dins altres mots gascons com galihorc, galihòrça var. galihòssa, galiherna que Palai dona tots per sinònims de gòrça: precipici, barranc, congost on hi corre aigua. De la mateixa familia deuen ser els mots ribagorçans galet, gallet i galillo que volen dir nou del coll. Algunes significacions del galet gascon fan pensar al català galleda (antigament galleta), doncs és possible que aquest mot sigui d'aquesta mateixa família també, més aviat que no pas de la dels occitans galet i galeta.